obra pública

urbanització

L’obra pública ha estat des de sempre una de les principals activitats de CAOPSA: adequació de polígons industrials, construcció d’urbanitzacions residencials, conduccions d’aigua, sanejaments, depuradores d’aigües residuals, electrificacions, dipòsits d’aigua potable, arranjament de vials, tant d’àmbit urbà com muntanyenc, ponts, grans estructures de formigó per la formació de dics antiallaus, etc.

moviment de terres

CAOPSA disposa d’un ampli parc de maquinària per a realitzar tot tipus d’obres relacionades amb moviments de terres: obertura de petites rases, feines de desbrossament i neteja, grans desmunts de terres, arranjament de camins i carreteres, protecció de marges i lleres de rius, esculleres de pedra, etc.

telèfon

Tel: 973 49 22 68 

Fax: 973 49 20 18

CIF B25048323

 
 

emails

Informacoó general: [email protected]

Pressupostos: [email protected] 

Facturació: [email protected]

Comptabilitat: [email protected]

 
 

oficina

Carrer de la Creueta, 15, 

25282,  Sant Llorenç de Morunys (Lleida)