compromís social

respecte al medi ambient

El respecte del medi ambient també forma part de la nostra filosofia, intentant evitar, controlar i reduir totes les conseqüències mediambientals derivades de la nostra activitat, posant especial èmfasi en el tema de gestió i reciclatge de materials residuals.

col.laboració

La col·laboració amb totes les entitats de caire cultural o esportiu de la Vall de Lord (i el Solsonès en general) també ha estat una constant de CAOPSA al llarg dels anys, oferint sempre els seus serveis i ajut desinteressat en totes les ocasions.

prenvenció

La prevenció és una de les preocupacions més importants dins de la nostra empresa, per la qual cosa l’avaluació de riscos ocupa un lloc primordial a la nostra manera de treballar, adoptant sempre les mesures necessàries per garantir la seguretat a les nostres obres, impartint cursos de formació periòdicament a tots els treballadors, i dotant-los dels equips necessaris de seguretat. Els nostres encarregats compten, com a mínim, amb una formació de nivell bàsic (50 h.) i constitueixen la base d’aquesta prevenció a l’obra.

telèfon

Tel: 973 49 22 68 

Fax: 973 49 20 18

CIF B25048323

 
 

emails

Informació general: [email protected]

Pressupostos: [email protected] 

Facturació: [email protected]

Comptabilitat: [email protected]

 
 

oficina

Carrer de la Creueta, 15, 

25282,  Sant Llorenç de Morunys (Lleida)